Odhad trhovej ceny

Realitná kancelária reality BIČIAR, s.r.o. vám na požiadanie určí aktuálnu trhovú cenu nehnuteľnosti a vydá„Potvrdenie o trhovej cene“. Potvrdenie sa vydáva väčšinou pre účely dedičského konania, majetkového vysporiadania, rozvodu, súdnych sporov atď.

Aktuálna trhová cena sa stanovuje porovnávacou metódou, na základe poznatkov situácie trhu s nehnuteľnosťami, t.j. ponuky a dopytu, podľa údajov z katastra nehnuteľností a vykonanej obhliadky nehnuteľnosti. Odhad je možné vykonať aj bez obhliadky.

Poplatok za odhad trhovej ceny s obhliadkou po dohode.

V prípade, ak máte záujem zistiť aktuálnu cenu nehnuteľnosti, kontaktujte nás.

Ing. Veronika Majchraková
Telefón: 0905 245 180
E-mail: veronika.majchrakova@reality-biciar.sk